19 mei 2021

Drukte

Nu de coronamaatregelen stap voor stap worden losgelaten hebben wij te maken met ‘inhaalzorg‘.  In combinatie met een krappe bezetting is de druk op de praktijk […]
7 mei 2021

COVID-19 maatregelen

U kunt bij ons terecht voor reguliere huisartsenzorg. Ook nu willen wij u vragen zoveel mogelijk telefonisch dan wel per mail contact met ons op te […]
4 december 2020

COVID-19 vaccinatie

Vaccinatie Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Het RIVM […]
21 oktober 2020

Online inzage medisch dossier

Beste heer/mevrouw, We hebben goed nieuws! Vanaf november kunt u toegang krijgen tot uw patiënten portaal. Hierin kunt u uw medisch dossier online bekijken, u kunt […]