Vanaf  juli 2020 hebben patiënten nieuwe rechten volgens de Wet Cliëntenrechten (WABvpz). Dat houdt in dat er recht is op inzage van het medisch dossier. De inzage in uw medisch dossier kan aangevraagd worden bij de huisarts.

Binnen de praktijk werken wij aan een digitale koppeling zodat u online uw medische gegevens kan gaan inzien via uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Wij werken samen met Pharmeon en zij gaan ervoor zorgen dat deze online inzage voor 01-01-2020 geïmplementeerd wordt. Momenteel is het dus nog niet mogelijk om uw digitale dossier online in te zien.

Zodra deze koppeling gemaakt is, krijgt u hier bericht over en kunt u zich aanmelden voor het patiënten portaal om op deze manier in uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving te kunnen inloggen. Deze omgeving heeft het MedMij-label en voldoet aan de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gegevens.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Vriendelijke groet,

Huisartsen Dorpspraktijk
Remmelzwaal