Mocht u zelf in risicogebied zijn geweest en/of met een patiënt met coronavirus in aanraking zijn geweest, komt u dan niet naar de praktijk maar neem contact op met de assistente of belt u het landelijke informatienummer zoals hieronder vermeld staat.

De symptomen van het coronavirus bestaan uit koorts, hoesten, keelpijn en benauwdheid. Indien er sprake is van benauwdheid, of (ernstig) ziekzijn, hebben wij dagelijks een “isolatie spreekuur” waarbij patienten 1 voor 1 vanuit de parkeerplaats via de ingang van de fysiotherapiepraktijk (momenteel gesloten) onderzocht kunnen worden om na te gaan of er verdere behandeling danwel onderzoek (kweek) noodzakelijk is, of zelfs een ziekenhuisopname. De assistente gaat telefonisch in overleg met de huisarts na of u voor dit spreekuur in aanmerking komt. Dit spreekuur is zo georganiseerd, met de benodigde persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) en desinfectiemaatregelen volgens de landelijke richtlijnen, dat u noch de medewerkers een verhoogd besmettingsrisico hebben. Hierbij blijft het overige gedeelte van de “normale” praktijk schoon zonder verhoogd infectie risico.

Sinds kort is er in overleg met onze crisisteams en de regionale ziekenhuizen besloten, dat consulten op de praktijk voor problematiek waar u gewoonlijk ook voor zou bellen of afspreken, kunnen plaatsvinden (mits u natuurlijk niet hoest of luchtwegklachten heeft)

De dagelijkse praktijk staat dit toe, het is niet zo dat er nu alleen maar corona-gerelateerde zorg plaatsvindt.

De aantallen patienten in de wachtkamer moeten wel zeer beperkt blijven, dus de aantallen consulten zullen noodgedwongen nogal laag moeten blijven, maar de gelegenheid is er wel. Ook is er uitgebreid mogelijkheid om telefonisch door de assistente, praktijkondersteuners of huisarts te woord gestaan te worden.

Belt u hiervoor gerust met de assistente. 

Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Ook kunt u voor vragen het RIVM bellen: 0800-1351