Mocht u zelf in risicogebied zijn geweest en/of met een patiënt met coronavirus in aanraking zijn geweest, komt u dan niet naar de praktijk maar neem contact op met de assistente of belt u het landelijke informatienummer zoals hieronder vermeld staat.

De symptomen van het coronavirus bestaan uit koorts, hoesten, keelpijn en benauwdheid. Indien er sprake is van benauwdheid, of (ernstig) ziekzijn, kunt u eventueel thuis onderzocht worden of er ziekenhuis opname noodzakelijk is. Het isolatie spreekuur in de fysiotherapie praktijk is beeindigd wegens het weer open gaan van die praktijk, en de sterke afname van verdachte gevallen.

Indien u een kweek op het Corona virus wilt, kunnen wij dit afnemen, of verwijzen naar de drive-through in het Rode Kruis Ziekehuis (u wordt dan in de auto gekweekt) en sinds kort kunt u ook via de GGD een kweek aanvragen. Testen op antistoffen is mogelijk 3 weken na doormaken van klachten

Sinds mei is er in overleg met onze crisisteams en de regionale ziekenhuizen besloten, dat consulten op de praktijk voor problematiek waar u gewoonlijk ook voor zou bellen of afspreken, kunnen plaatsvinden (mits u natuurlijk niet hoest of luchtwegklachten heeft)De dagelijkse praktijk staat dit toe, er vindt geen corona-gerelateerde zorg op de praktijk plaats en gelukkig is het aantal nieuwe gevallen in de regio sterk gedaald.

De aantallen patienten in de wachtkamer worden beperkt, om de 1,5m regel aan te houden, en de wachtkamer is hierop aangepast. Ook worden er minder consulten per uur ingepland om de drukte beperkt te houden. Er is ook nog altijd de mogelijkheid om telefonisch door de assistente, praktijkondersteuners of huisarts te woord gestaan te worden. Per email kan eventueel een vraag over huidaandoeningen beoordeeld worden.

Belt u hiervoor gerust met de assistente. 

Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Ook kunt u voor vragen het RIVM bellen: 0800-1351