Vaccinatie

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de (AstraZeneca) vaccinatie door de huisarts alleen werd gegeven aan:

  • Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 (tevens 1955 en 1954 i.v.m. overgebleven vaccinaties)
  • Niet-mobiele thuiswonende patiënten die alleen aan huis gevaccineerd kunnen worden ouder dan 60jaar.
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie (mensen met zwaar overgewicht en syndroom van Down) ouder dan 60jaar.

Tweede vaccinatie donderdag 1 juli jl. 

Indien u onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen voor de tweede vaccinatie op donderdag 1 juli jl., neem dan per mail contact met ons op via info@dorpspraktijk.nl.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

  • Alleen voor persoonlijke medische inhoudelijke vragen belt u met uw (huis)arts
  • Voor alle andere vragen verwijzen we u naar www.coronavaccinatie.nl en landelijke nummer van het RIVM 0800-1351 (tussen 08.00-20.00 uur)
  • Enkel patiënten die door de huisarts zijn gevaccineerd kunnen ons benaderen voor vragen omtrent hun registratie, graag per mail via info@dorpspraktijk.nl. Bent u niet door ons gevaccineerd, neem dan contact op met de landelijke GGD-lijn op 0800 – 5090.