Vaccinatie

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Wij hebben in week 15 de eerste vaccinaties gegeven aan een specifieke groep patiënten.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de (AstraZeneca) vaccinatie door de huisarts alleen werd gegeven aan:

  • Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 (tevens 1955 en 1954 i.v.m. overgebleven vaccinaties)
  • Niet-mobiele thuiswonende patiënten die alleen aan huis gevaccineerd kunnen worden ouder dan 60jaar.
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie (mensen met zwaar overgewicht en syndroom van Down) ouder dan 60jaar.

Door het advies van de gezondheidsraad roepen wij geen mensen op die jonger zijn dan 60 jaar. Dit geldt helaas ook voor de risicopatiënten jonger dan 60 jaar.

Tweede vaccinatie

De planning en oproep voor de tweede vaccinatie door de huisarts volgt per mail ( of post indien u dit heeft aangegeven) en staat gepland op donderdag 1 juli. Voor het beste effect van de vaccinatie is het belangrijk dat u deze haalt. De tweede vaccinatie staat op deze datum gepland, omdat wij eerder geen tweede vaccins ontvangen.

Volgende doelgroepen

De volgende groep die wordt opgeroepen voor vaccinatie zijn patiënten met een hoog risico, de zogenaamde griepvaccinatie-groep, tussen 18 en 60 jaar.

Deze patiënten worden ontvangen in de eerste helft van mei een uitnodiging om een afspraak te maken bij de GGD. Zij zullen door de GGD gevaccineerd worden met het Pfizer of Moderna vaccin.

Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid. Ook telefonisch en per e-mail kunnen wij u geen nadere informatie hierover geven. Mochten we meer informatie krijgen dan zetten wij dat op onze website.

  • Alleen voor persoonlijke medische inhoudelijke vragen belt u met uw (huis)arts
  • Voor alle andere vragen verwijzen we u naar www.coronavaccinatie.nl en landelijke nummer van het RIVM 0800-1351 (tussen 08.00-20.00 uur)

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.